.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

 ביחד יצרנו משמעות

..ממה אתה בורח"
"חופר בפצע רק כדי להרגיש
 
 

עבורנו 8 הינו מסלול בו אנשים רצים מסביב לכאב מסביב

לרגשות מפחדים לגעת בכאב

.מפחדים לגעת ברגשות